ขอพร เสริมสิริมงคล 7 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง พม่า | P Nice Holiday ประเทศเพื่อนบ้าน

วัน-เวลา : จันทร์ - เสาร์

09.00 - 18.00 น.

Hotline

061-931-7777

,

062-872-7777

Office

02-361-2377

ขอพร เสริมสิริมงคล 7 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง พม่า

พฤษภาคม 12, 2020 | by P Nice Holiday

พม่า หรือ เมียนมา ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองไทย ศาสนาประจำชาติของประเทศคือ ศาสนาพุทธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต พร้อมทั้งสืบสานความเป็นพุทธศาสนิกชนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน

พม่า ถือว่าเป็นดินแดนแห่งความเชื่อ ความศัทธา และดินแดนแห่งพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จึงมีวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้ วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปขอพร เสริมสิริมงคล 7 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง พม่า กันจ้า


โดย Vera & Jean-Christophe from Europe – Pagoda sunbathing, Bago, CC BY-SA 2.0, ลิงก์

1. เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) เป็นเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค (หงสาวดี) มีความสูง 114 เมตร ที่มีอายุยาวนานกว่าสองพันปี เป็นเจดีย์แบบมอญ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากก่อนออกศึกคราใด พระเจ้าบุเรงนองจะทรงมานมัสการที่นี่ก่อนทุกครั้ง เราจะเห็นมหาธาตุเดิมที่พังทลายจากแผ่นดินไหวอยู่ข้างๆ เจดีย์องค์ใหม่ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์

การสักการะบูชา : เวลาขอพรให้เอามือและหน้าผากไปแตะที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก แล้วอธิษฐาน หลายคนมักจะประสบผลสำเร็จ หรือ นมัสการ ยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง

Copyright: photoroad / 123RF Stock Photo

2. เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda, Golden Rock) เป็นเจดีย์ที่จาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชน ตั้งอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่า เจดีย์องค์เล็กๆ อยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่บนก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา เชื่อกันว่าใครที่มามนัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้กุศลเทียบเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ พระธาตุนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วย

การสักการะบูชา : ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิษฐานและฝากสุภาพบุรุษไปปิดแทน) และนำระฆังไปแขวน ช่วงเช้าสามารถใส่บาตรพระสงฆ์ เชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มา นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน นี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

ภาพโดย smith1727 จาก Pixabay

3. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda )มีอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ขึ้นชื่อมากที่สุดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด ตัวเจดีย์มีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน เจดีย์ชเวดากองยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย

การสักการะบูชา : ไหว้ ขอพร เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลจากองค์เจดีย์ชเวดากองที่ ลานอธิษฐาน และต่อด้วยสรงน้ำพระประจำวันเกิด 8 ทิศ รอบองค์เจดีย์ สรงน้ำบริเวณ 4 ตำแหน่ง คือ 1) ที่องค์พระ 2) ที่องค์เทวดา 3) ที่เสา 4) ที่สัตว์สัญลักษณ์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

https://pixabay.com/images/id-784749/

4. พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) “เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ”ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ผู้ที่รวบรวมชนชาติพม่าให้เป็นปึกแผ่น ตั้งอยู่ในเมืองญองอู้ ใกล้พุกามในพม่า องค์เจดีย์จึงได้รับอิทธิพลมาจากมอญ ภายในเจดีย์ยังบรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร(ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) ซึ่งพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากลังกานั้น ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกคุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น ซึ่งก็กลายเป็นสถานที่ตั้งมหาเจดีย์ชเวซิกองมาจนถึงทุกวันนี้

การสักการะบูชา : นั่งคุกเข่าบริเวณหลุมสมดุลเจดีย์ และมองเงายอดเจดีย์สะท้องลงผิวน้ำ เพื่อขอพร


โดย YashiWong – งานของตัว, CC BY-SA 3.0, ลิงก์

5. พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” (The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ความเชื่อ ว่า พระพุทธมหามัยมุนี นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร (บางตำนานก็เล่าว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า)

จึงมี ประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ เชื่อกันว่าใครที่ได้เข้าร่วมพิธีก็จะได้มาซึ่งบุญกุศลอย่างยิ่ง

การสักการะบูชา : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบ น้ำหอมผสมทานาคา แปรงพระโอษฐ์ เช็ดด้วยผ้าที่สาธุชนถวายและใช้พัดทองโบกถวาย


โดย Gerd Eichmann – งานของตัว, CC BY-SA 4.0, ลิงก์

6. เจดีย์โบดาทาวน์ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของพม่า ส่วนเหตุผลว่าทำไมเจดีย์โบตะตาวนี้ถึงเป็นสถานที่ยอดนิยมนั้นก็คือ เพราะเป็นที่ประดิษฐานของเทพทันใจ ที่คนไทยหลายคนนั้นศรัทธาเพื่อ ขอพร เสริมสิริมงคล นั้นเอง เจดีย์โบดาทาวน์ ได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป อายุกว่า 2,000 ปี โดยในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ นอกจากนี้ได้จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

การสักการะบูชา : เทพทันใจ เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบจี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้
เทพกระซิบ จะบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก และผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน ซึ่งเมี๊ยยะนานหน่วยนั้นถือได้ว่าเป็นเทพที่ให้แต่พรและความโชคดีแก่ทุกๆคนที่มาขอพร

ภาพโดย LuisValiente จาก Pixabay

7. พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htat Gyi Buddha) ตั้งอยู่ในอำเภอบะฮ่าน นครย่างกุ้ง เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า องค์พระมีความยาวกว่า 66 เมตร และเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความงดงาม ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ

 สำหรับใครที่ชอบทำบุญไหว้พระ ขอพร ห้ามพลาด ขอพร เสริมสิริมงคล พม่า ทำบุญแล้วก็ยังสบายใจขึ้นอีกด้วย วางแผน หาวันที่เหมาะสม ไปลุยกันเลยจ้า

“เรา…รักการเดินทาง”

#ตัวอยู่บ้านแต่จินตนาการท่องเที่ยวได้ ไปไปไป๊

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#รอวันที่เราจะออกเดินทางไปด้วยกัน

>>>รวมทัวร์พม่า<<<