STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63) - PNHJ200525

วัน-เวลา : จันทร์ - เสาร์

09.00 - 18.00 น.

Hotline

061-931-7777

,

062-872-7777

Office

02-361-2377

STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)

รหัสทัวร์ : PNHJ200525
STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)

  • พัก เมืองเชียงใหม่ 2 คืน
  • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - คิงคองยักษ์ – สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนชมเมือง - ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ - วัดศรีสุพรรณ – บ้านแม่กำปอง - ชมทุ่งดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม – ประตูท่าแพ - ถนนคนเดินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาเจดีย์คู่ - พระธาตุดอยสุเทพ
  • อาหาร 5 มื้อ ไฮไลท์ อาหารพื้นเมือง / ชาบูหมูจุ่ม
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 12 ธ.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก(ไม่ถึง 2 ปี)กรุ๊ปไซต์
19 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 10,777 13,277 10,777 แสดง - 15
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 10,777 13,277 10,777 แสดง - 15
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 8,777 11,277 8,777 แสดง - 15
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 10,777 13,277 10,777 แสดง - 15
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 10,777 13,277 10,777 แสดง - 15

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)
STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)
ราคาเริ่มต้น 8,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)
STCM-1 เชียงใหม่ บอลลูน 3D2N (ต.ค. - ธ.ค.63)
ราคาเริ่มต้น 8,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน